Dinsdag 28 september 2004 14.30 uur, commissie Onderwijsbespreking

  • brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 juli 2004 over de uitwerking van onderwijsachterstandenbeleid primair en voortgezet onderwijs (TK 27.020 nr. 39)PDF-document

Vergaderstukken