Deze nota bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid van de regering voor 2005. In de Miljoenennota is tevens het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2005.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft op 16 november 2004 de Algemene politieke beschouwingen gehouden. De Algemene financiële beschouwingen in de Eerste Kamer vonden plaats op 23 november 2004.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2004

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten

18