Dinsdag 2 november 2004 14.15 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)voorbereidend onderzoek

nadere procedure

bespreking

  • overzicht van toezeggingen met commentaar van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vergaderstukken