Dinsdag 26 oktober 2004 15.15 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)nadere procedure

bespreking

  • inventarisatie onderwerpen en activiteiten voor jaarverslag
  • overzicht van toezeggingen met commentaar van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vergaderstukken