Dinsdag 26 oktober 2004 14.30 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • informatiebehoefte Europadebat
  • behandeling nieuwe commissievoorstellen
  • kabinetsreactie op de voortgangsrapportages van de Europese commissie over de kandidaat-lidstaten

(voor meer informatie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken