Interpellatie-Van der Lans (GroenLinks) en Meindertsma (PvdA)
Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft op 2 november 2004 de leden Van der Lans (GroenLinks) en mw. Meindertsma (PvdA) toestemming gegeven de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te interpelleren inzake een mogelijke meevaller in de uitgaven voor de huursubsidie in relatie tot de plenaire behandeling op 28 en 29 juni 2004 van wetsvoorstel

De interpellatie vond plaats op 9 november 2004. Tijdens deze interpellatie is de Motie-Van der Lans (GroenLinks) c.s. inzake het onttrekken van financiële middelen aan de toekomstige uitgaven voor de huursubsidie voordat het parlement zich daarover heeft uitgesproken (EK, XVIII-A) ingediend. De motie is op 16 november 2004 aangehouden en op 28 november 2006 ingetrokken.


Documenten

4