Dinsdag 23 november 2004 aansluitend aan de vergadering met de commissie voor Financiën, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)