Dinsdag 14 december 2004 11.30 uur, commissie Onderwijsvaststelling uit te nodigen deskundigen voor hoorzitting ter voorbereiding van de behandeling van de


Vergaderstukken