Dinsdag 18 januari 2005 aansluitend aan de vergadering met de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, commissie Financiën (FIN)