Dinsdag 18 januari 2005 vervallen, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)