Dinsdag 1 februari 2005 12.30 - 13.30 uur, commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijsgesprek met deskundigen ter voorbereiding van de behandeling van de

met als thema "het ondernemend hoger onderwijs"

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.