Dinsdag 25 januari 2005 aansluitend aan de vergadering met de commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs, commissie Onderwijsbespreking

brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (EK 29.800 VIII, B) van 22 december 2004 betreffende


Vergaderstukken