Dinsdag 25 januari 2005 13.45 uur, commissies Buitenlandse Zaken en Defensiebespreking

Of nadere behandeling van de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor Ontwikkelingssamenwerking van 1 oktober 2004 inzake de Nederlandse bijdrage aan de EU-geleide troepenmacht in Bosnië-Herzegovina (TK 29.521, nr. 8)PDF-document nog wenselijk is na het overleg door de Tweede Kamer op 17 november 2004 (TK 29.521, nr. 11)PDF-document


Vergaderstukken