Dinsdag 1 maart 2005 16.00 - 18.00 uur, commissie Onderwijshoorzitting met deskundigen ter voorbereiding van de behandeling van de

bespreking voorstel uit te nodigen deskundigen voor hoorzitting ter voorbereiding van de behandeling van de

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.