Dinsdag 1 februari 2005 15.30 uur, commissie Defensiebespreking

  • voorbereiding op het beleidsdebat
  • werkbezoek Koninklijke Marine

Vergaderstukken