Dinsdag 1 februari 2005 15.00 - 18.00 uur in de Troelstrazaal in het gebouw van de Tweede Kamer, Werkgroep "Voorbereiding beleidsdebat inzake de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Nederland"expertmeeting ter voorbereiding plenaire debat op 22 maart 2005