Groen licht voor ingrepen in VUT en prepensioenMet alleen de stemmen tegen van de fracties van GroenLinks en de SP heeft de Eerste Kamer dinsdag 22 februari 2005 ingestemd met het wetsvoorstel dat voorziet in ingrepen in VUT en prepensioen alsmede het introduceren van een levensloopregeling per 1 januari 2006. Minister De Geus (CDA, sociale zaken en werkgelegenheid) had in het debat een week eerder de harde toezegging gedaan dat hij in september bekijkt aan de hand van de resultaten bij CAO-onderhandelingen of de invoeringsdatum haalbaar is. Als daar gerede twijfel over zou bestaan dan wil de Geus uitstel overwegen. Deze toezegging was voor de meeste fracties reden om het verzet tegen het wetsvoorstel te staken. Een motie van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie waarin op een zorgvuldige voorbereiding van de invoering werd aangedrongen, werd na de toezegging van de minister vorige week, na de stemming over het wetsvoorstel dinsdag ingetrokken.


Deel dit item: