Dinsdag 1 maart 2005 13.00 uur, commissie Onderwijsvoorbespreking

rondetafelgesprek

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.