Dinsdag 15 maart 2005 15.00 uur, commissies Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieuvaststelling commissievraag voor het verslag

bespreking

toezeggingen naar aanleiding van de brief van de Secretaris-Generaal van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu van 25 februari 2005


Vergaderstukken