Dinsdag 5 april 2005 16.15 uur, commissies Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking