Dinsdag 24 mei 2005 aansluitend aan de vergadering met de commissie voor Financiën, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)