Dinsdag 28 juni 2005 14.15 uur, commissies Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieuvoorbereidend onderzoek

bespreking

  • evaluatie begrotingsprocedure
  • aan te dragen elementen voor het Jaarbericht

Vergaderstukken