Eerste Kamer stemt in met mogelijke deal met crimineelDe Eerste Kamer heeft dinsdag 10 mei 2005 ingestemd met de wetsvoorstellen die het sluiten van een deal tussen het Openbaar Ministerie en een verdachte onder strikte voorwaarden mogelijk maken. Zo zal een crimineel in ruil voor een overeengekomen strafvermindering van maximaal de helft van de mogelijke straf, verplicht moeten zijn ook daadwerkelijk een getuigenverklaring af te leggen. Weigert hij dit dan kan dat feit tot een straf van maximaal een jaar cel leiden. De wetsvoorstellen zijn een uitvloeisel van het parlementaire onderzoek naar de IRT-affaire.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel om het sluiten van deals met criminelen mogelijk te maken dateert van zes jaar geleden. In de loop van de parlementaire behandeling heeft de regering op aandrang van de Eerste Kamer een extra wetsvoorstel (novelle) ingediend om een verdachte die na een deal weigert een verklaring af te leggen expliciet strafbaar te stellen.

De linkse oppositie in de Eerste Kamer (PvdA, GroenLinks en SP) vond de gang van zaken rond dit onderwerp rommelig en liet aantekenen tegen de wetsvoorstellen te zijn. De voorstellen werden zonder hoofdelijke stemming aangenomen.


Deel dit item: