Dinsdag 24 mei 2005 14.00 uur, commissies Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiënbespreking

voorbereiding gesprek met leden van de Doema op 31 mei 2005

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.