Dinsdag 24 mei 2005 aansluitend aan de vergadering met de commissies voor Milieu, voor Verkeer en Waterstaat, voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Economische Zaken, commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening