Dinsdag 24 mei 2005 14.35 - 15.05 uur in het gebouw van de Tweede Kamer, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)gesprek

met de heer Borell Fontelles, voorzitter Europees Parlement

(voor meer informatie www.europapoort.nl)

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.