Dinsdag 28 juni 2005 vervallen, commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordeningbespreking

  • notitie met betrekking tot de evaluatie van de begrotingsprocedure van het afgelopen parlementaire jaar
  • onderwerpen jaarbericht