Dinsdag 5 juli 2005 aansluitend aan de vergadering met Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, commissie Milieu