Dinsdag 28 juni 2005 aansluitend aan de vergadering met de commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, commissie Milieu