Dinsdag 6 september 2005 15.45 uur, commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijsvoorbereiding gesprek met staatssecretaris Rutte op 13 september 2005 inzake de voortgang van het Bologna-proces (EK 22.112, I)

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.