Dinsdag 6 september 2005 14.15 uur, commissie JBZ-Raad (JBZ)bespreking

brief van minister van Justitie waarin instemming wordt gevraagd voor de ontwerpbesluiten

  • Ontwerprichtlijn betreffende een specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek
  • Gewijzigde begroting SISNET voor 2005

bespreking

geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad van 8 en 9 september 2005

(voor meer informatie zie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken