Senaat steunt schrappen verjaring zware misdrijvenDe Eerste Kamer heeft dinsdag 6 september ingestemd met het voorstel om verjaring van zware misdrijven onmogelijk te maken of de termijn van verjaring te verlengen. Het voorstel is een initiatief van de Tweede Kamerleden Dittrich (D66) en Van Haersma Buma (CDA). De verjaringstermijn voor delicten waarop een levenslange gevangenisstraf is gesteld wordt geschrapt. Tot nu toe gold dat na achttien jaar vervolging niet meer mogelijk was. De verjaringstermijn voor delicten waar een gevangenisstraf van tien jaar of langer op staat wordt verlengd. Ook veranderen de regels om verjaring te stuiten.

Tegen de algemene formulering die de indieners voorstellen in het laatste geval: Elke daad van vervolging stuit de verjaring, ook ten aanzien van anderen dan de vervolgde uitten de fracties van PvdA en CDA bezwaren. Zij menen dat de daad van vervolging zodanig objectief moet worden vastgelegd dat controle door een eventueel later gevonden verdachte mogelijk is.

De indieners tillen minder zwaar aan deze mogelijkheid voor een eventuele verdachte. Het gaat hen erom dat als nieuwe aanknopingspunten zich aandienen een zaak kan worden heropend, ook als de vermoedelijke dader niet bekend is. Een dader die men niet kent, kan men ook niet laten weten dat een strafrechtelijk onderzoek is heropend. Dat is nu overigens ook al zo, verduidelijkte de ook aanwezige minister Donner van Justitie.

Namens de fracties van SGP en ChristenUnie stipte senator Holdijk aan dat de hele verjaringsregeling die Nederland kent een nogal ongenuanceerde indruk maakt. Zo zette hij vraagtekens bij het begin van de termijn: de dag na het feit. Zou het niet redelijk zijn de begintijd te bepalen op het moment van ontdekking?

CDA-senator Wagemakers verwoordde het gevoel van het grootste deel van de senaat: Het schrappen of verlengen van de verjaringstermijn bij ernstiger misdrijven sluit aan bij het rechtsgevoel in de maatschappij. De geschoktheid van burgers over ernstige misdrijven, die de lichamelijke integriteit betreffen, is toegenomen, terwijl door de aandacht in de media de samenleving oude, onopgeloste zaken ook niet snel meer vergeet. Daaruit volgt de logica dat wie voor iets levenslang gestraft kan worden, ook levenslang vervolgd moet kunnen worden.

Minder enthousiast was SP-senator Kox, die weliswaar vóór stemde, maar de wet als "schaamlap en noodverband" betittelde voor het onvermogen van politie en justitie om criminelen op tijd op te sporen.


Deel dit item: