Senaat: steekpenningen moeten meer dan alleen aannemelijk zijnEen voorstel van staatssecretaris Wijn (CDA, Financiën) om de aftrek van steekpenningen minder gemakkelijk te maken is dinsdag 6 september gestuit op verzet van een meerderheid van de Eerste Kamer, gevormd door de fracties van CDA en VVD. De staatssecretaris kreeg wel volop steun van de oppositiepartijen SP en PvdA in zijn poging om de kosten voor omkoping van zowel ambtenaren als anderen als aftrekpost te weren.

De regeringspartijen CDA en VVD zijn niet zozeer tegen het beperken zelf ook zij wensen gehoor te geven aan de oproep van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) om steekpenningen niet meer als fiscale aftrekpost te accepteren maar wel tegen de mate van bewijslast die de belastinginspecteur hiervoor moet aantonen. CDA en VVD maken bezwaar tegen de term 'aannemelijk is' in het wetsvoorstel en willen dat vervangen zien door het woord 'blijkt'. De bewijslast voor de belastinginspecteur wordt daardoor iets zwaarder en de rechtszekerheid van de belastingplichtige wordt iets minder ver aangetast.

Staatssecretaris Wijn vroeg schorsing van de beraadslagingen om te voorkomen dat CDA en VVD het wetsvoorstel zouden verwerpen bij de stemming. Hij kondigde aan met een novelle te komen om aan de bezwaren van VVD en CDA tegemoet te komen. Wijn wees erop dat hij wel blijft vasthouden aan de loskoppeling van het strafrecht en het fiscaal recht in deze, zoals ook de OESO heeft gevraagd. Deze loskoppeling houdt in dat een inspecteur van belastingen zelfstandig kan besluiten steekpenningen als aftrekpost te weigeren. Een veroordeling wegens omkoping is daarbij niet langer een vereiste.

Vooral senator Kox (SP) wond zich op over de houding van CDA en VVD als gevolg waarvan Nederland na de oproep van de OESO in 1996 nog steeds geen dam heeft opgeworpen tegen het gemak waarmee steekpenningen als kosten kunnen worden afgetrokken. Deze discussie duurt nu al acht, negen jaar en als het aan het CDA en de VVD ligt duurt deze discussie nog twee jaar langer. Wij zijn als Nederland in de ogen van andere landen op dit punt steeds minder betrouwbaar, fulmineerde Kox.


Deel dit item: