Dinsdag 13 september 2005 14.30 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • behandeling nieuwe Commissievoorstellen
  • brede maatschappelijke discussie over Europa
  • voorbereiding debat Staat van de Unie: gesprek met deskundigen

bespreking

  • doorverwezen E-dossiers:

bespreking

  • correspondentie commissie ESO
  • gesprek met de Nederlandse Europarlementariërs

(voor meer informatie: www.europapoort.nl)


Vergaderstukken