Dinsdag 13 september 2005 aansluitend aan de gezamenlijke vergadering met de commissie Buitenlandse Zaken, commissie Defensiebespreking

  • werkbezoek

Vergaderstukken