Dinsdag 4 oktober 2005 14.00 - 14.45 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sporttechnische briefing over

transparante en integrale tarieven

in het kader van de behandeling van de

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.