Afschaffing verplichte bundeling en integratie van gemeenschappelijke regelingen in samenwerkingsgebieden (27.008)

Wijzigingswet Wgr-plus (29.532)

Deze sprekerslijst kan nog gewijzigd worden.