Dinsdag 9 oktober 2007 9.45 - 10.30 uur in het gebouw van de Tweede Kamer, Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (TCS)bespreking en/of vaststelling

  • verslag van de vergadering van 9 oktober 2007
  • discussiebijeenkomst van 28 september over de mogelijkheden voor het Nederlandse parlement om zijn betrokkenheid bij Europese wet- en regelgeving te versterken
  • evaluatie van de TCS
  • doorverwijzingen/adviesaanvragen

    (voor meer informatie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken