Dinsdag 8 november 2005 16.00 - 17.00 uur, commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs en Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs en Justitie en Sociale Zaken en WerkgelegenheidPresentatie

over de operatie Jong, door de heer Steven van Eijck, commissaris jeugd- en jongerenbeleid

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.