Dinsdag 1 november 2005 14.30 uur, commissie Verzoekschriften