Dinsdag 8 november 2005 14.15 - 15.30 uur , commissies Milieu, Europese Samenwerkingsorganisaties en Economische Zakenmondeling overleg

met de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van Economische Zaken over de Europese ontwerpverordening REACH

(voor meer informatie: www.europapoort.nl)