Dinsdag 20 december 2005 17.00 -18.00 uur gezamenlijk met de Tweede Kamercommissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken in het gebouw van de Tweede Kamer, commissie Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ)briefing

door de Minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ter voorbereiding op de Contactplanbijeenkomst van 3 tot en met 12 januari 2006.

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.