Dinsdag 15 november 2005 aansluitend aan het mondeling overleg van 14.30 uur, commissies Europese Samenwerkingsorganisaties en JBZ-raadevaluatie

van het mondeling overleg met de ministers voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over de


Vergaderstukken