Dinsdag 15 november 2005 16.15 - 17.45 uur, commissie Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ)besloten mondeling overleg

met de minster voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ter voorbereiding van de startrondetafelconferentie over de toekomst van de Nederlandse Antillen, die waarschijnlijk op 26 november 2005 op Curacao wordt gehouden.

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.