Dinsdag 6 december 2005 5 minuten na aanvang lunchpauze, College van Senioren