Dinsdag 13 december 2005 12.00 uur, commissie Milieubespreking

antwoord van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op enkele vragen van de commissie zoals opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg (EK 29.879, E) van 6 december 2005 inzake


Vergaderstukken