Dinsdag 20 december 2005 aansluitend aan de vergadering met de commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, commissie Milieu