Dinsdag 31 januari 2006 15.15 uur, commissies Justitie en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staatbespreking

brief van de regering van 14 november 2005 over de versnelde implementatie van EU-richtlijnen (TK 21.109, nr. 159, en bijlage)


Vergaderstukken