Dinsdag 31 januari 2006 15.00 uur, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staatbespreking verdere procedure naar aanleiding van het

mondeling overleg op 1 november 2005 met de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties over diens brief van 6 juli 2005 (opgenomen in het verslag schriftelijk overleg van 13 juli 2005, 29.800 VII, EK C) inzake de stand van zaken van voornemens en toezeggingen ten aanzien van wijzigingen in de Grondwet (EK 30.300 VII, A)


Vergaderstukken