Dinsdag 20 december 2005 16.00 - 17.00 uur gezamenlijk met de Tweede Kamercommissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken in het gebouw van de Tweede Kamer, commissie Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ)bespreking

van de papers van de werkgroepen

  • democratisch deficit
  • staatkundige verhoudingen
  • armoedebestrijding/jeugdwerkloosheid
  • innovatietrajecten binnen het onderwijs (incl. cultuur)

ten behoeve van de Contactplanbijeenkomst te Curaçao van 3 tot en met 12 januari 2006.

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.